[Phim hoạt hình mới quý 4/2020 / Phim hoạt hình mới tháng 10/2020] Phòng đơn 3 kỳ

Phòng đơn 第 Quý III/2020 Phim hoạt hình mới / Phim hoạt hình mới tháng 10/2020

Trang chủ chính thức: https://oneroom-anime.com/ 制作 Hãng sản xuất: ZeroZ

Diễn viên nổi tiếng 坂Hwasaka Yui CVCV.M.A.O Momohara Natsuki CV.Muragawa Rie Minori Nanabashi.CV.Takahashi Rie Saya Kazaki.CV.Hawamori Yumi Kawakira CV.Tomi Tomita

PVhttps://youtu.be/oGx3uD0I7uY

PVhttps://youtu.be/oGx3uD0I7uY